Медот

е инзвонреден, квалитетен прехранбен производ 

Хранлива и лековита вредност

богат со минерални состојки, витамини и ензими 

густа, слатка, сладникава материја

добиена од собрани овошни и други сокови

Медот е инвонреден, квалитетен прехранбен производ кои пчелите го создаваат од цветниот нектар или од медлика. Откако пчелите ќе го збогатат цветниот нектар со своите ензими, обогатениот нектар го превезуваат на саќето и истиот го конвертираат во мед, преку процесот на регургитација и испарување. Имено, со вентилирање на воздухот во кошниците значително се намалува содржината на водата до задоволувачка оптимална влажност на начин што секоја станица од саќе ќе се затвори со восочен поклопец, па на тој начин од долготрајната и грижлива работа на пчелата настанува густа, слатка, сладникава форма која сите овие години на народот им е позната како пчеличен мед. 

Во целиот свет се повеќе расте заинтересираноста за еколошки здрава храна. Пчеличниот производ (мед) не само што претставува биолошка и еколошка здрава храна, туку и лековито средство. Хранливата и лековита вредност на медот е позната многу одамна. Минералните состојки, витамини и ензими на медот му даваат исклучително значење во исхраната на сите категории население, а првенствено на децата и постарите лица. 
Медот како храна има огромни предности во однос на останатите видови засладувачи и извори на енергија. Извесни срцеви заболувања се минимално поврзано со прекумерно конзумирање на шеќер. Такви и слични негативни појави никогаш се немаат пронајдено при конзумирање на мед. 

Медот е густа, слатка, сладникава материја, производ на пчелите работнички (Apis mellitica), добиен од собрани овошни и други сокови преработени во пчеличен меден желудник и одреден временски период отстоен во поклопено саќе. Спрема видовите билки од кои се добива, или како што пчеларите милуваат да кажуваат, во зависност од тоа каде пчелите одат на паша, медот е класифициран како монофлорен (мед добиен од само еден вид на билка, на пример, багрем) и полифлорен (мед добиен од собрани нектари од повеќе видови билки, како на пример, ливадски мед, шумски мед и др.). Во нашите краеви најчести видови на мед се: цветен, шумски, багремов, ливадски, липов и сончогледов.