За Нас

Ми – Ва Мед е семејна фирма кога со развој почна во 1998 година. Бизнисот почна со основање на пчеларник од 100 пчелни семејства од тип на ЛР кошници. Со основање на фирмата Ми – Ва Мед на пазарот се појавија и првите паковања на мед. Денес сме фирма која завзема значајно место за пчеларството во нашата дрзава. Во соработка со нашите партнери присутни сме со нашите производи во целата дрзава.