Производи


Цветен мед

Цветен мед или мед од нектар добиен од различни медоносни треви. Лачењето на нектарот зависи од температурата, влажноста на воздухот и ветерот. Составот од различни состојки на цветниот мед собран од разноврсните растенија поволно делува на имунитетот на децата и возрасните.

Пакување: 0,900 кг; 0,500 кг; 0,250 кг; 0,020 кг