Производи


Шумски мед

Потекнува од шумски и зимзелени дрва. По боја е темен со карактеристичен мирис и вкус. Шумски мед е различен од другите медови со својте специфично хемиски состав – содрзи повеке минерални метерии. Се препорачуба на слабокрвни луге и на луге кој се опоравуваат од потешки болести и операции. 

Пакување: 0,900 кг; 0,500 кг; 0,250 кг