Производи


Пчелна храна - Стандард

Пчелна храна служи за прихрана на пчелите во безпашен период и за зимска прихрана. Се произведува од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини, минерали и протеини

Стандард е пчелна погача за прихрана на пчелите во текот на целата година. Составена е од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини и минерали.

Пакување: 1 кг