Производи


Пчелна храна - Стимулар

Пчелна храна служи за прихрана на пчелите во безпашен период и за зимска прихрана. Се произведува од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини, минерали и протеини

Стимулар е пчелна погача за прихрана на пчелите во период кога во природата нема цветен прашак. Составена е од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини, минерали и протеини.

Пакување: 1 кг