Производи


Пчелна храна - Стандард ф

Пчелна храна служи за прихрана на пчелите во безпашен период и за зимска прихрана. Се произведува од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини, минерали и протеини

Стандард ф е пчелна погача за прихрана на пчелите во зимскиот период како превентивно дејствување против нозема. Составена е од шекер во прав, инвертиран шекер, витамини, минерали и фумагелин.