Производи


Ладно валани сотни основи

Сотните основи на МИ – ВА МЕД се произведуваат на најсовршена технологија на ладно валање. Пчелниот восок прво оди на топење, се стерелизира на температура на 120C, се лади до работна температура, потоа се произведува мазна трака која поминува низ гравирани валци каде што се формираат ќелиите. После гравирање, автоматски се сече по стандардни димензии. Ладно валановата сотна основа добиена на овој начин добива еластичност и не се крши при пониски температури. 

Основите се произведуваат од восокот на пчеларите на Македонија.